Innkjøp & Logistikk

Innkjøp & Logistikk

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

I svært mange selskaper er innkjøp og logistikk viktige deler av organisasjonen. Innkjøps- og logistikkavdelingene har et stort ansvar for å forenkle og forbedre innkjøp og logistikk på en måte som gir lavest mulig kostnader og så høy kundeverdi som mulig. Særlig de senere årene har innkjøp i mange selskaper blitt utfordret gjennom store prisøkninger på enkelte innsatsfaktorer, råvaremangel og utfordringer med transport på tvers av landegrenser.

Samtidig har innkjøp, men kanskje særlig logistikk vært et område som har hatt en revolusjon når det kommer til digitalisering og automatisering. Flere selskaper har nå mer eller mindre helautomatiserte lager- og logistikkløsninger. Lykkes selskapet med disse investeringene kan dette gi store konkurransefortrinn.

La teamet til GreatPeople løfte din rekruttering innen følgende områder:

  • Innkjøp og anskaffelse
  • Logistikk
  • Lager
  • Distribusjon
  • Transport
  • Supply chain

Hvorfor velge teamet i GreatPeople som din rekrutteringspartner:

  • Relevant ekspertise: Vi har ekspertise innen rekruttering til viktige roller innen innkjøp og logistikk i alle bransjer
  • Tilgang til kandidater: Vi har tilgang til hele markedet slik at våre rådgivere finne og vinne de rette kandidatene for deg

Effektive prosesser: Vi bygger effektive prosesser og systemer slik at du kan rekruttere bedre kandidater trygt og hurtig

“Great vision without great people is irrelevant.”

Jim Collins

Ønsker du å vite mer?

Du når oss på 0047 924 15 227 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Takk for din henvendelse

Våre medarbeidere vil snart ta kontakt.