Bank, Finans & Forsikring

Bank, Finans & Forsikring

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.

Finansbransjen opplever store og fundamentale endringer. Regulatoriske endringer, endrede kundebehov og store muligheter innen digitalisering og automatisering er kanskje de fremste driverne for endring. Bransjen har en rekke privatkunder og bedriftskunder som stiller store krav til moderne og gode digitale løsninger. Dette kombinert med kostnadseffektivitet og lave priser er kanskje noe av det viktigste når man velger bank eller forsikringsleverandør. Det å ha rett kompetanse, særlig på det digitale er derfor viktig for å lykkes i bransjen.

Finansmarkedet opplever stadig nye reguleringer som påvirker hverdagen. Dette kombinert med store krav fra kunder og samfunnet til etisk oppførsel og at man tar samfunnsansvar, gjør at forståelse for denne type spørsmål og evne til å sette seg inn i mulighetsrommet i reguleringene også er viktig.

La teamet til GreatPeople løfte din rekruttering innen følgende områder:

  • Retail & Consumer banking
  • Investment banking & Corporate finance
  • Kapital- og fondforvaltning
  • Finansiell rådgivning og pensjon
  • Fintech
  • Livs- og skadeforsikring, samt forsikringsmegling

Hvorfor velge teamet i GreatPeople som din rekrutteringspartner:

  • Relevant ekspertise: Vi har ekspertise innen rekruttering til selskap innen bank, finans og forsikring og til alle funksjoner
  • Tilgang til kandidater: Vi har tilgang til hele markedet slik at våre rådgivere finne og vinne de rette kandidatene for deg

Effektive prosesser: Vi bygger effektive prosesser og systemer slik at du kan rekruttere bedre kandidater trygt og hurtig

“If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.”

Red Adair

Ønsker du å vite mer?

Du når oss på 0047 924 15 227 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Takk for din henvendelse

Våre medarbeidere vil snart ta kontakt.