PE & Rådgivning

PE & Rådgivning

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Private Equity & Rådgivning dekker mange ulike roller og innebefatter alle typer konsulenter og rådgivningsselskaper. Mange selskaper har behov for ulik spisskompetanse som de heller ønsker å leie inn eller knytte seg til ved behov. Dette kan være fordi behovet kun er midlertidig eller at behovet er så spisset at det neppe er behov for faste ansatte som håndterer problemstillingene. Her tilbyr derfor en rekke ulike konsulentselskaper tjenester på ulike områder.

I denne sektoren er rett kompetanse helt avgjørende for å lykkes. Konsulentene som skal løse oppdrag for klientene må ha en bedre kompetanse på problemstillingene som skal løses enn det klienten selv har, men som følger av stor konkurranse i flere deler av markedet må kompetansen også være bedre enn konkurrentens kompetanse. Det er derfor svært viktig for selskaper innen PR og rådgivning å skaffe seg de største talentene og de beste spesialistene for å tilby de rette tjenestene til sine klienter.

La teamet til GreatPeople løfte din rekruttering innen følgende områder:

 • Advokat
 • Strategisk rådgivning
 • Finansrådgivning
 • Regnskap og revisjon
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Rådgivende ingeniørselskap
 • Arkitekter
 • Meglervirksomhet

Hvorfor velge teamet i GreatPeople som din rekrutteringspartner:

 • Relevant ekspertise: Vi har ekspertise innen rekruttering til selskap i sektoren PR og rådgivning til alle funksjoner
 • Tilgang til kandidater: Vi har tilgang til hele markedet slik at våre rådgivere kan finne og vinne de rette kandidatene for deg
 • Effektive prosesser: Vi bygger effektive prosesser og systemer slik at du kan få rekruttert bedre kandidater trygt og hurtig

“I am lucky to have advisors whom I trust.”

Monica Seles

Ønsker du å vite mer?

Du når oss på 0047 924 15 227 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Takk for din henvendelse

Våre medarbeidere vil snart ta kontakt.