Offentlig & Organisasjon

Offentlig & Organisasjon

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Nye muligheter gjennom GreatWork

Offentlig sektor og organisasjoner utgjør en betydelig del av det norske arbeidsmarkedet. Offentlig sektor er i stadig utvikling og endring. Offentligheten har i dag helt andre forventninger til løsninger, saksbehandlingstider og service enn tidligere. Samtidig som det skal driftes effektivt skal det også leveres på et samfunnsoppdrag som i mange tilfeller kan være både krevende og komplekst.

Det er også en rekke organisasjoner som opererer i ulike miljøer. Kanskje de største og mest sentrale er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Både arbeidstaker og arbeidsgiversiden i Norge har en høy organisasjonsgrad. Disse organisasjonene er svært viktige for arbeidstakere og arbeidsgivere og tilbyr sine medlemmer en rekke viktige tjenester, i tillegg til lønnsforhandlinger og kollektive avtaler. I denne sektoren kan også konkurransen om medlemmene være til stede, det å tilby et godt medlemstilbud er derfor viktig for å sikre seg medlemmene til sin organisasjon.

La teamet til GreatPeople løfte din rekruttering innen følgende områder:

  • Departementer og direktorater
  • Stats- og kommunaleide selskaper
  • Kommunal og fylkeskommunal sektor
  • Interesseorganisasjoner og frivillig sektor
  • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
  • Forskning- og utdanningsinstitusjoner
  • Private aktører innen offentlig tjenesteyting, eksempelvis private aktører innen helse og omsorg, skole og barnehage

Hvorfor velge teamet i GreatPeople som din rekrutteringspartner:

  • Relevant ekspertise: Vi har ekspertise innen rekruttering til offentlige virksomheter og organisasjoner og til alle funksjoner
  • Tilgang til kandidater: Vi har tilgang til hele markedet slik at våre rådgivere finne og vinne de rette kandidatene for deg
  • Effektive prosesser: Vi bygger effektive prosesser og systemer slik at du kan rekruttere bedre kandidater trygt og hurtig

“If you hire good people, give them good jobs, and pay them good wages, generally something good is going to happen.”

James Sinegal

Vil du vite mer?

Du når oss på 0047 911 67 523 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Thank you!

We will contact you as soon as possible.

New Password

Reset your password with the email sent to you.

Sorry!

Email is incorrect. Please check your email and try again.

Sorry!

Email or password is incorrect. Please check your email and password and try again.

Email already exists.

Your email is already registered in Avollon. Please contact a Client Advisor to activate your account for the first time. Then login by using your email and password.

Sorry!

Something went wrong. We are working on getting this fixed as soon as we can. You may be able to try again.

Thank you!

We will activate your account as soon as possible by emailing you your username and password. Please contact a Client Advisor if any questions.

This site is registered on wpml.org as a development site.