Vi gjør rekruttering enklere.

Tjenester

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.
Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Våre tjenester

En sterk operasjonell rekruttering er strategisk viktig for alle selskap. Vi presenterer de løsningene du trenger for å rekruttere bedre kandidater raskere – og innen budsjett.

Direkte Search

Våre eksperter og innovative løsninger gir deg full kontroll over rekrutteringen. En ekspertsamtale rundt rollen som skal fylles er startpunktet. Sammen setter vi opp en plan for rekrutteringen slik at du vet hva som skjer når. La oss  tilrettelegge prosessen fra møter med relevante kandidater, frem til kvalitetssikring og signering med rett kandidat.

Embedded Rekruttering

Lei inn en rekrutterer for 6 måneder eller lenger. Få tilgang til opplærte eksperter og effektive løsninger innen rekruttering fra dag en. Få bedre kontroll over rekrutteringen din gjennom optimering av prosesser, kompetanse og systemer. Du vil merke en stor forskjell innen få dager med en innleid ekspertrekrutterer fra GreatPeople.

Recruiting Audit

La vårt ekspert-team innen kommunikasjon, system og rekruttering hjelpe deg med å få bedre kontroll over de strategiske og operasjonelle sider av rekrutteringen. Få en konkret plan på tiltak for å forbedre prosesser, kompetanse og systemer slik at du rekrutterer bedre, fortere og innen budsjett. Skap grunnlaget for bedre employer branding med en helhetlig tilnærming til rekruttering.

Vil du vite mer?

Du når oss på 92 41 52 27 eller mail es@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Thank you
for your request

Our staff will be in touch soon.