Direct search

Direkte search

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.
Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Våre eksperter og innovative løsninger gir deg full kontroll over rekrutteringen.

Utgangspunktet er alltid en ekspertsamtale rundt selskapet, rollen som skal fylles og idealkandidater. Sammen setter vi opp en plan for rekrutteringen slik at du vet hva som skjer når. Innen kort tid går vi gjennom potensielle kandidater med deg. Derfra tilrettelegger vi møter med kandidater frem til endelig kvalitetssikring og signering med rett kandidat.

Eksperter innen rekruttering, sammen med en innovativ løsning med effektive prosesser og utstrakt bruk av digitale verktøy, sikrer flere og bedre kandidater raskere.

Rollen som skal fylles

Våre rådgivere har solid ekspertise innen bransje og funksjon. Denne ekspertisen følger deg fra et førstemøte hvor du deler informasjon om selskap, rolle og profiler med våre rådgivere. Informasjonen struktureres og danner grunnlaget for aktivering av rette kandidater. Digital teknologi og AI støtter vårt arbeid uten å gå på bekostningen av den menneskelige kontakten, som alltid vil være avgjørende for en vellykket rekruttering.

Aktivere de beste kandidatene

GreatPeople har en posisjon og en tilnærming som gjør at vi kommer i dialog med de rette kandidatene raskere enn noen andre. Vår aktivering av relevante kandidater er preget av systematikk, kreativitet og omfattende analyser. Med utgangspunkt i ekspertise og ditt spesifikke oppdrag aktiveres kandidater gjennom bruk av effektiv bruk av teknologi. Gjennom innovative løsninger om omfatter både effektive prosesser og digital teknologi aktiveres de beste kandidatene.

Kvalitetssikring og signering

GreatPeople har som mål å finne rett kandidat. Det skal være riktig rolle for kandidatens karriere og riktig kandidat for klientens organisasjon. Vi minimerer faren for feilansettelse ved å kombinere ekspertise med en strukturert og faktabasert prosess:

  • Kravspesifikasjon og analyse av klient og rolle
  • Research med inngående analyse av marked og kandidater
  • Screening og samtaler med relevante kandidater
  • Dybdeintervjuer med fokus på kompetanse, motivasjon og personlighet
  • Referanseintervjuer med fokus på kompetanse, motivasjon og personlighet
  • Assessment av personlighet og analytiske evner
  • Case

Oppfølging og onboarding

GreatPeople er opptatt av at både klient og kandidat får oppfylt sine forventninger. For å sikre en best mulig integrering følger vi derfor opp både klient og ansatt kandidat regelmessig, samtidig som vi bygger grunnlaget for et langsiktig partnerskap med klient.

GreatPeople tilbyr også tjenesten Assessment for klienter som ønsker en uavhengig tredjepartsvurdering av en kandidat.

Ta kontakt for mer informasjon rundt våre tjenester innen Direkte Search og Assessments.

“The secret of my success is that we have gone to exceptional lengths to hire the best people in the world.”

Steve Jobs

Ønsker du å vite mer?

Du når oss på 0047 924 15 227 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Takk for din henvendelse

Våre medarbeidere vil snart ta kontakt.