Eiendom, Bygg & Anlegg

Eiendom, Bygg & Anlegg

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Eiendom, Bygg & Anlegg er en viktig sektor for hele samfunnet. Bransjen sikrer kritisk og viktig infrastruktur som boliger, industribygg, veier og jernbane. Bransjen har de senere årene fått et stort ansvar knyttet til bærekraft, videre er også digitalisering et viktig område for bransjen. De siste årene har bransjen blitt preget av svært store kostnadsøkninger på svært mange ulike innsatsfaktorer, dette betyr at marginene presses nedover og prisene ut til sluttkunde øker. Det å ha rett kompetanse som kan manøvrere i dette krevende bildet og sikre lønnsomhet og effektiv gjennomføring av ulike prosjekter er derfor helt avgjørende.

La teamet til GreatPeople løfte din rekruttering innen følgende områder:

  • Eiendomsbesittere & -utviklere
  • Entreprenører bygg & anlegg
  • Byggevareprodusenter og -leverandører

Hvorfor velge teamet i GreatPeople som din rekrutteringspartner:

  • Relevant ekspertise: Vi har ekspertise innen rekruttering til selskap i sektoren Eiendom, Bygg & Anlegg og til alle funksjoner
  • Tilgang til kandidater: Vi har tilgang til hele markedet slik at våre rådgivere kan finne og vinne de rette kandidatene for deg
  • Effektive prosesser: Vi bygger effektive prosesser og systemer slik at du kan få rekruttert bedre kandidater trygt og hurtig

“Sourcing and finding people is the most important. You can’t recruit, message, or network with someone you haven’t found.”

Glen Cathey

Ønsker du å vite mer?

Du når oss på 0047 924 15 227 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Takk for din henvendelse

Våre medarbeidere vil snart ta kontakt.